Lederopplæring Krise/katastrofe

Kriseledelse
i en ny tid


3-dagers ledertrening med særlig fokus på personlig utvikling, samhandling, psykososiale ferdigheter og stresshåndtering.

 
RVTS_logo_Ost_neg2.png
iStock-546208610_lavoppl.jpg
@.png
 

I dag må kriseledere fatte raske beslutninger – ofte under høyt press og med stor usikkerhet. Sosiale medier har økt kravene betraktelig. Dette krever tillit, mot og gode samarbeidsevner. Dette kurset vil gi deg trening i å løse komplekse situasjoner og dilemmaer i dialog med andre, med utgangspunkt i konkrete scenarioer. På dette kurset vil du trenes i å bli en mer effektiv og kompetente kriseleder.

Kriseledere og innsatspersonell kan ikke alltid vente på å bli fortalt hva de skal gjøre. Proaktive avgjørelser og handlinger må i enkelte tilfeller ikke bare tas av utpekte ledere, men også av ledere på et lavere nivå. Erfaring, kunnskap og menneskelige ferdigheter er avgjørende for å oppnå gode resultater. Under kriser er ressursene begrensede og responsen må koordineres, ledes og motiveres på en effektiv måte. Bevissthet og forståelse av seg selv er nøkkelen til suksess for kriseledere som trenger å lede med autoritet under press og i stressende situasjoner.

Siden terrorhendelsene i 2011 har RVTS Øst arbeidet systematisk med å styrke kompetansen i egen region når det gjelder oppfølging etter kriser og katastrofer. Den primære målgruppen har vært kommunene, men også deres naturlige samarbeidspartnere, for eksempel innsatspersonell og frivillige.

Målet med vårt lederprogram er å utvikle fremtidige kriseledere gjennom fokus på menneskelig dynamikk og samhandling. Du vil trenes i å løse komplekse situasjoner og dilemmaer i dialog med andre, med utgangspunkt i konkrete scenarioer.

Les mer om RVTS Øst på www.rvtsost.no

 

Vi vektlegger:

 • Menneskeorientert med sterk vekt på «mykere» ferdigheter

 • Instruksjon i mindre grupper

 • Handlingsorientert tilnærming med press og fokus på resultater

 • Fokus på teori, verktøy og praksis

 • Kontinuerlig tilbakemelding for å optimalisere læring

 • Trygt læringsmiljø der vi oppfordrer delegatene til å gjøre feil og jobbe utenfor egen komfortsone. Dette kan eksempelvis handle om beslutningspress og konflikt.

 • Innsikt og mestring, framfor fokus på svakheter

“TRUSLER ENDRER SEG - DET MÅ OGSÅ VÅRT TANKESETT”

Father-and-Daughter-talking-490969768_5315x3547.jpeg
plaster.png
 

Hva sier deltakerne på pilotprogrammet?

 • Fokuset på «soft skills» er den beste ideen!

 • Dette kurset bør definitivt tilbys ledere på ulike nivåer, og gjerne til eksisterende lederteam.

 • Lærte masse om meg selv.

 • Meget proft opplegg – mye læring som jeg har nytte av.

DU FÅR:

Happy-friends-at-the-rooftop-doing-high-five-538172746_6016x4016.jpeg
hånd.png
 


 • Kunnskap i stresshåndtering og tilgang til anerkjente leder, - og stressmestringsverktøy

 • Opplæring av dyktige og erfarne foredragsholdere med bred erfaring fra norsk og internasjonal krisehåndtering

 • Særlig fokus på personlig utvikling, samhandling og psykososiale ferdigheter stresshåndtering

 • 3 dagers lederopplæring med intensiv trening på Utøya - inkludert båttransport, kost og losji alle dager

 • Undervisningsmateriell utviklet for krise- og katastrofehåndtering og ledelse

 • Økt bevissthet om deg selv som leder, støtte gjennom konstruktive gruppeprosesser, utvikling av kritisk tenkning og støtte til god kommunikasjon.

 • Trening i pressede situasjoner – med mål om forbedret beslutningsevne-, og atferd

Lederkurset bygger på læringsportalen psykososialberedskap.no og kunnskap fra internasjonal katastrofehåndtering. Vi samarbeider med Robert McAlister, som bl.a har vært sikkerhetsansvarlig for Westminster sektor i London og bidratt i en rekke konflikt- og katastrofeområder. Han er en av hovedinstruktørene på opplæringen.

Opplæringen er pilotert med en gruppe på 12 deltakere fra ulike organisasjoner RVTS Øst samarbeider med. Pilotgruppen har bestått av krise, og beredskapsledere fra kommuner og sykehus, ulike innsatspersonellgrupper, Sivilforsvaret, Utenriksdepartementet og Norges Røde Kors.

MÅLGRUPPE:
Opplæringen er rettet til deg som har ansvar for krisearbeid i en organisasjon, eksempelvis som leder av et team i en kommune eller annen relevant virksomhet. Opplæringen vil også være relevant for de som ønsker å forberede seg på denne type oppgaver.

iStock-472355114.jpg

Praktisk informasjon

Lederopplæringen består av tre undervisningsdager som arrangeres på Utøya i Tyrifjorden. Dette representerer en spesiell ramme for opplæringen og deltakerne vil som en del av programmet få møte overlevende og andre som var direkte berørt av terrorhandlingene. 

Deltakeravgift: kr. 8000,-

Dette inkluderer:

 • 3 dagers lederopplæring med intensiv trening på Utøya - inkludert båttransport, kost og losji alle dager

 • Undervisningsmateriell

 • Leder- og stressmestringsverktøy

 

klokke.png
 


Moduler:

Opplæringen er delt inn i tre moduler:

 1. Forberedelsesfasen (readiness)

 2. Responsfasen (response)

 3. «Tilbake til en ny normalsituasjon» (recovery and resilience)


Lederopplæringen er bygget rundt RVTS Øst sin læringsportal (psykososialberedskap.no), i tillegg til oppdatert norsk og internasjonal kunnskap fra krise og katastrofehåndtering.

Opplæringen avholdes to ganger i 2019:

 • Kurs 1: 21.- 23. mai 2019 (påmeldingsfrist 10. mars)- OBS! Endret til 10.mai

 • Kurs 2: 1.- 3. oktober 2019 (påmeldingsfrist 15. juli)

  NB! Maks 12 plasser på hvert kurs.


Har du spørsmål?

Kontakt spesialrådgiver og ansvarlig for opplæringen: Nils Petter Reinholdt, nils.petter.reinholdt@rvtsost.no, eller tlf: 99438234


person.png